stop-time.cz HRADECKÝ WINTER RACE 2020 Nová přihláška Přihlášení - kategorie Přihlášení - startovní čísla Pořadatel, kategorie, GDPR


HRADECKÝ WINTER RACE 2020 - kategorie

Název kategoriezkratkavěk od-doročník trasadélka závodupoznámka
 KM J KMJ15-18 let2002-2005 Winter race 20 20 km 
 KM A KMA19-49 let1971-2001 Winter race 20 20 km 
 KM B KMB50-99 let1921-1970 Winter race 20 20 km 
 KZ KZ15-99 let1921-2005 Winter race 20 20 km 
 DM A DMA19-39 let1981-2001 Winter race 40 40 km 
 DM B DMB40-49 let1971-1980 Winter race 40 40 km 
 DM C DMC50-59 let1961-1970 Winter race 40 40 km 
 DM D DMD60-99 let1921-1960 Winter race 40 40 km 
 DZ A DZA19-49 let1971-2001 Winter race 40 40 km 
 DZ B DZB50-99 let1921-1970 Winter race 40 40 km 


Pořadatel akce

Aleš Komberec

IČ: 70181632

U Háječku 910/4, 500 03, Hradec Králové - Slezské PředměstíGDPR - ochrana osobních údajů


Pořadatelem závodu HRADECKÝ WINTER RACE 2020 a správcem osobních údajů je Aleš Komberec, U Háječku 910/4, 500 03, Hradec Králové - Slezské Předměstí. Zpracovatelem osobních údajů je Dvořák Jiří, Mírová 1441, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ : 73985058.

Svým souhlasem dáváte souhlas pořadateli, aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů zpracovával níže uvedené osobní údaje.
Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, stačí zaslat žádost na email pořadatele.
Zpracovávání bude probíhat po dobu 5-ti let od udělení souhlasu pořadateli.

Dále máte právo na:
požadovat po správci informace, jaké Vaše osobní údaje zpracovává
požadat o výmaz osobních údajů
vzít Váš souhlas se zpracováním kdykoliv zpět

Bohužel, bez zpracování osobních údajů se při přihlašování a vyhodnocení závodu neobejdeme. Osobní údaje budou zpracovávány za účelem identifikace účastníků (online přihlášky, prezence, měření času), vyhodnocení výsledků, výsledkové listiny a případné informování o dalších ročnících závodu.


S kterými daty tedy pracujeme??
Příjmení, jméno
Rok narození
Pohlaví
E-mailová adresa
Fotografie, případně video z průběhu závodu


Na základe Vaší přihlášky jste dle příjmení, jména a ročníku narození evidováni do závodu
Ročník narození a pohlaví jsou nutné údaje k zařazeni do příslušné kategorie.
E-mail slouží hlavně Vám. Obdržíte na něj kopii přihlášky s dalšími informacemi (případně lze editovat zadané údaje). Nám slouží ke komunikaci s Vámi (dotazy, informace k přihlášení, pozvánky na další závody apod.)

Vaše údaje Příjmení, jméno, ročník narození, pohlaví jsou uváděny v přehledu předem přihlášených závodníků.
Po ukončení závodu jsou stejná data uváděna ve výsledkových listinách na webu stop-time.cz a na webu pořadatale.