stop-time.cz Green4plan XC MTB Záhornice 2023 Nová přihláška Přihlášení - kategorie Přihlášení - startovní čísla Pořadatel, kategorie, GDPR


Green4plan XC MTB Záhornice 2023 - kategorie

Název kategoriezkratkavěk od-doročník trasa (počet kol)délka závodupoznámka


Pořadatel akce

Cycling team Rychnov nad Kněžnou, z.s.

IČO: 70148180

Palackého 113, 516 01 Rychnov nad KněžnouGDPR - ochrana osobních údajů


Pořadatelem závodu 'Green4plan XC MTB Záhornice' a správcem osobních údajů je Cycling team Rychnov nad Kněžnou, Palackého 113, 51601 Rychnov nad Kněžnou. Zpracovatelem osobních údajů je Dvořák Jiří, U Stadionu 1510, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ : 73985058.

Svým souhlasem dáváte souhlas pořadateli, aby ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů zpracovával níže uvedené osobní údaje.
Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, stačí zaslat žádost na email pořadatele.
Zpracovávání bude probíhat po dobu 5-ti let od udělení souhlasu pořadateli.

Dále máte právo na:
požadovat po správci informace, jaké Vaše osobní údaje zpracovává
požadat o výmaz osobních údajů
vzít Váš souhlas se zpracováním kdykoliv zpět

Bohužel, bez zpracování osobních údajů se při přihlašování a vyhodnocení závodu neobejdeme. Osobní údaje budou zpracovávány za účelem identifikace účastníků (online přihlášky, prezence, měření času), vyhodnocení výsledků, výsledkové listiny a případné informování o dalších ročnících závodu.


S kterými daty tedy pracujeme??
Příjmení, jméno
Rok narození
Pohlaví
E-mailová adresa
Fotografie, případně video z průběhu závodu


Na základe Vaší přihlášky jste dle příjmení, jména a ročníku narození evidováni do závodu
Ročník narození a pohlaví jsou nutné údaje k zařazeni do příslušné kategorie.
E-mail slouží hlavně Vám. Obdržíte na něj kopii přihlášky s dalšími informacemi (případně lze editovat zadané údaje). Nám slouží ke komunikaci s Vámi (dotazy, informace k přihlášení, pozvánky na další závody apod.)

Vaše údaje Příjmení, jméno, ročník narození, pohlaví jsou uváděny v přehledu předem přihlášených závodníků.
Po ukončení závodu jsou stejná data uváděna ve výsledkových listinách na webu stop-time.cz a na webu pořadatale.