stop-time.cz Silniční závod - Pivovar Dobruška 2023 Nová přihláška Přihlášení - kategorie Přihlášení - startovní čísla Pořadatel, kategorie, GDPR


Silniční závod - Pivovar Dobruška 2023 - kategorie

Název kategoriezkratkavěk od-doročník trasa (počet kol)délka závodupoznámka


Pořadatel akce

TRI CLUB Dobruška z.s.

IČO: 42884641

Doly 425, 518 01 DobruškaGDPR - ochrana osobních údajů


Pořadatelem závodu Silniční závod - Pivovar Dobruška soupravy a správcem osobních údajů je TRI CLUB Dobruška, z.s., Doly 425, 518 01 Dobruška, IČ 42884641. Zpracovatelem osobních údajů je Dvořák Jiří, U Stadionu 1510, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ : 73985058.

Svým souhlasem dáváte souhlas pořadateli, aby ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů zpracovával níže uvedené osobní údaje.
Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, stačí zaslat žádost na email pořadatele.
Zpracovávání bude probíhat po dobu 5-ti let od udělení souhlasu pořadateli.

Dále máte právo na:
požadovat po správci informace, jaké Vaše osobní údaje zpracovává
požadat o výmaz osobních údajů
vzít Váš souhlas se zpracováním kdykoliv zpět

Bohužel, bez zpracování osobních údajů se při přihlašování a vyhodnocení závodu neobejdeme. Osobní údaje budou zpracovávány za účelem identifikace účastníků (online přihlášky, prezence, měření času), vyhodnocení výsledků, výsledkové listiny a případné informování o dalších ročnících závodu.


S kterými daty tedy pracujeme??
Příjmení, jméno
Rok narození
Pohlaví
E-mailová adresa
Fotografie, případně video z průběhu závodu